Integruotos marketingo komunikacijos

Išorinis komunikacijos padalinys

Informuoti ir skatinti potencialius pirkėjus galima įvairiausiomis komunikavimo priemonėmis. Bet visos priemonės turi būti suderintos – įmonė suinteresuota jų bendru poveikiu numatytos rinkos daliai. Tam pasitelkiamos integruotos marketingo komunikacijos. Integruotomis marketingo komunikacijomis pasiekiamas didesnis efektas,  negu naudojant atskiras komunikacijos priemones.  Be to, pageidaujamų rezultatų pasiekiama mažesnėmis sąnaudomis.

Komunikavimo veiksmų planavimas:

 • numatoma tikslinė auditorija,
 • nustatomi komunikavimo tikslai,
 • planuojamas biudžetas,
 • kuriami komunikaciniai pranešimai
 • planuojamas informacijos nešiklių rinkinys.

Tradiciškai komunikacijos procesas bei integruotos marketingo komunikacijos kuriami ir valdomi pasitelkus penkias pagrindines komunikavimo veiksmų rūšis. Tai:

 • reklama ( angl. advertising),
 • pardavimo skatinimas (angl. sales promotion)
 • ryšiai su visuomene (angl. public relations, PR),
 • asmeninis pardavimas (angl. personal selling)
 • tiesioginis marketingas (angl. direct marketing).

Taip pat į atskiras komunikavimo veiksmų rūšis gali būti skiriami : interaktyvus marketingas, įvykiai ir patirtys, tarpusavio sąveikos marketingas (angl. word-of-mouth marketing), dažniausia vykstantis elektroninėje erdvėje.

Pagrindinės komunikavimo priemonės drauge sudaro marketingo komplekso elementą rėmimą.

Integruotos marketingo komunikacijos: ekonominiai ir komunikaciniai tikslai

Ekonominius tikslus dažniausiai apibūdina prekių pardavimo ir pelno rodikliai. Tai labai svarbu, bet ne visiškai teisinga komunikavimo veiksmų požiūriu. Integruotos marketingo komunikacijos – tik dalis įmonės veiklos. Įmonė gali nepasiekti pardavimo ar pelno tikslų net ir puikiai atlikdama visus komunikavimo veiksmus: dėl kitų sričių sutrikimų (gamybos, prekių kokybės, pristatymo, klientų aptarnavimo). Pasitaiko ir atvejų, kai integruotos marketingo komunikacijos veikia „per daug gerai – pirkėjai nori įsigyti, bet įmonė nespėja gaminti prekių ar nepajėgia jų pristatyti laiku,

Dažniausi komunikaciniai tikslai:

 • paskatinti prekių rūšies poreikį ir paklausą,
 • sukurti ir padidinti prekės ženklo žinomumą,
 • formuoti ar keisti nuomonę apie prekės ženklą,
 • sukurti ir skatinti norą pirkti, sukurti ir palaikyti vartotojų arba prekybos partnerių lojalumą.

Tokius tikslus apibūdina atitinkami rodikliai: žinomumo lygis ar pokytis, vartotojų nuomonės pokytis ir pan.

Integruotųjų marketingo komunikacijų planą galite užsisakyti mūsų komunikacijos agentūroje

(pagal tikslinę auditoriją, produktą, konkurencinę verslo aplinką bei įmonės marketingo tikslus). 

SUSISIEKIME

 • Suteikite informacijos apie prekę ar paslaugą, pagrindinius konkurentus, tikslinę auditoriją.
 • Nurodykite komunikacijai skiriamą biudžetą bei laikotarpį.

GAUKITE  JUMS PRITAIKYTĄ PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

Tel.  (8 653) 30003
El. paštas info[@]komunikacijaverslui.lt 

error: Content is protected !!