Viešųjų ryšių priemonės ir planai

Ryšiai su visuomene

Įmonės sėkmė labai daug priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei įmonei pavyksta visuomenėje ir ypač svarbiose jos grupėse suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug lengviau siekti savo tikslų.

Per ryšius su visuomene įmonė užmezga ir palaiko kontaktus, bendrauja su svarbiomis visuomenės grupėmis. Ypač svarbūs glaudūs kontaktai su žiniasklaida, su pripažintais autoritetais, kompetentingais specialistais, politinėmis ir ūkinėmis institucijomis.

Mažėjant tradicinės reklamos vaidmeniui, įmonės vis dažniau naudoja ryšių su visuomene marketingą (marketing public relations). Jis padeda sėkmingai spręsti marketingo uždavinius:

 • įvesti į rinką naujas prekes,
 • perpozicionuoti brandos stadiją pasiekusias prekes,
 • žadinti susidomėjimą tam tikra prekių grupe,
 • daryti poveikį tam tikroms tikslinėms grupėms,
 • „ginti“ prekes, kurios sulaukia visuomenės kritikos,
 • formuoti tokį įmonės įvaizdį, kuris teigiamai atsilieptų jos gaminamoms prekėms.

KOMUNIKAVIMO SU PASIRINKTOMIS VISUOMENĖS GRUPĖMIS BŪDAI

Populiarinimas. Juo siekiama paskleisti pageidaujamą informaciją tam tikrose asmenų grupėse tiesiogiai,  per  informacijos skleidimo galimybę turinčias visuomenės grupes (žiniasklaidą, asmenis: dėstytojai, visuomenės veikėjai, specialistai).

Populiarinimas dažniausiai vyksta suintriguojant žiniasklaidos atstovus, taip pat veikia pristatymai (prezentacijos) ir demonstravimai. Juose dalyvauja žiniasklaida, kuri vėliau nušviečia įvykį, o jų reportažai gali būti skleidžiami socialiniais kanalais.

Populiarinimo priemonės:

– Pranešimai spaudai ( press releases), ne ilgesnis kaip 1 pusl. 300 žodžių tekstas platinamas žiniasklaidos atstovams, siunčiamas ir klientams, asociacijoms, naujienų agentūroms, tikslas – pranešti naujieną.

Teminiai straipsniai ( feature articles), didesnės apimties – užsakomieji straipsniai.

Spaudos konferencijos (press conferences), gali būti rengiami ir brifingai  – pristatomi tam tikro laikotarpio įvykiai, pateikiami paaiškinimai tam tikra tema. Kita forma – spaudai skirti priėmimai, rengiami švenčių ar įmonei svarbių kitų įvykių proga. Naujų prekių, kolekcijų pristatymai.

Įmonės leidiniai – brošiūros, laikraščiai, žurnalai, katalogai, lankstinukai – vienos populiariausių rinkodaros komunikacijos specialistų naudojamų viešųjų ryšių priemonių.

Autoritetingų asmenų nuomonių pristatymai ( third party endorsement), kai norima suteikti papildomo objektyvumo.

 PARAMA (sponsoring)

Parama skiriama tiesiogiai arba naudojama tikslinio marketingo forma (cause related marketing), kai tam tikra prekės kainos dalis skiriama paramai.

Rėmėjas tapatinamas su remiama organizacija bei jos veikla. Šis komunikavimo būdas primena apie įmonę ir jos prekes visuomenei bei padeda kurti palanką visuomenės nuomonę apie įmonę, keisti įmonės įvaizdį.

PARODOS IR MUGĖS

Gali būti priskiriamos įvairioms marketingo sritims: reklamai, asmeniniam pardavimui, pardavimo skatinimui. Tačiau iš dalies jas galima laikyti ir savotiška ryšių su visuomene priemone.

KITI KOMUNIKAVIMO SU VISUOMENE BŪDAI

Reklama „iš lūpų į lūpas‘ ( word of mouth). Informacijos skleidimą galima inicijuoti ir tiesioginiu būdu, pvz. – atsivesk draugą principu. Pažįstamo perduodama informacija atrodo patikimesnė.

Gandų marketingas ( buzz marketing) : įtraukia asmenų grupes į diskusijas, kuriose būtų minima įmonė ar prekės ženklas.

Virusinis marketingas ( viral marketing): asmuo pats persiunčia žinutę ar nuorodą savo draugui. Vis didesnė tokių veiksmų dalis atliekama per socialinę žiniasklaidą.

Įvykių marketingas ( event marketing) – kryptingas ir/ar įspūdingas prekės paslaugos, įmonės pristatymas tam tikrame renginyje (įvykiai –tai renginiai). Pagrindinis renginio tikslas – įspūdingas komunikuojamojo objekto pristatymas ir kartu jo emocinis pozicionavimas. Drauge aktyviai kreipiamasi į visuomenės tikslinę grupę, siekiama perteikti teigiamą renginio įvaizdį komunikavimo objektui.

Įmonės reklama ( corporate advertising). Jos tikslai – kurti teigiamą įmonės įvaizdį, išreikšti įmonės požiūrį svarbiais socialiniais, verslo ar aplinkosaugos klausimais. Siekiama tiesiog pabrėžti identitetą arba paveikti tam tikras visuomenės grupes tam tikru tikslu: pasamdyti darbuotojų, pritraukti investuotojų,  sudominti žiniasklaidą ir pan.

Tam tikras interesų grupes galima pasiekti socialiniuose tinkluose.

Netiesioginis demonstravimas (product placement) – lyg netyčinis prekių rodymas kino, filmų, teatro spektaklių arba TV laidų metu. Tai nėra įkyrus būdas, kaip reklama, žiūrovai tiesiog mato, kokiais automobiliais važinėja herojai, kokius gėrimus geria, cigaretes rūko… Netiesioginis demonstravimas vyksta filmo metu, o ne reklaminiame bloke, kurio daugelis nežiūri.

Pardavimo skatinimas

Pardavimo skatinimo veiksmai padeda stiprinti klientų lojalumą įmonei arba prekės ženklui. Tai sudaro sąlygas nuolatiniam įmonės ir tam tikrų visuomenės grupių komunikavimui. Taip pardavimo skatinimo veiksmai tampa reikšmingi ir ryšių su visuomene srityje.

Viešųjų ryšių planavimas

Komunikuoti su tiksline auditorija reikia nuosekliai, o veiksmingai komunikacijai būtina strategija ir suplanuoti veiksmai. Todėl sudaromas viešųjų ryšių planas:

 • jis pradedamas rengti nuo situacijos analizės;
 • numatomi tikslai, apibūdinamos tikslinės auditorijos;
 • pasirenkama strategija, pateikiamos komunikacinio pranešimo idėjos;
 • suplanuojami taktiniai veiksmai pageidaujamiems rezultatams pasiekti;
 • sudaromas biudžetas;
 • numatomi viešųjų ryšių kampanijos įvertinimo kriterijai.

Mūsų komunikacijos agentūros parengtas viešųjų ryšių planas – geriausi komunikaciniai sprendimai Jūsų verslui. Auganti rinka skatina integruoto ir nuoseklaus komunikavimo paslaugas, neretai tiesiogiai susipinančias su rinkodaros komunikacijos veiksmais.

 • Reikia parašyti pranešimą spaudai ir išplatinti žurnalistams ?
 • Nežinote kaip parašyti užsakomąjį straipsnį, interviu, SEO tekstą?
 • Ketinate išleisti brošiūrą, katalogą ar lankstinuką?

Jūsų įmonei reikalingos mūsų specialistų paslaugos

 • Nėra kam organizuoti spaudos konferenciją, prekės ar paslaugos pristatymą, kitą renginį ?
 • Neturite darbuotojo komunikacijai socialiniuose tinkluose arba forumuose?
 • Norėtumėte viešųjų ryšių plano?

Padės marketingo komunikacijos specialistai

Profesionalūs žurnalistai ir marketingo komunikacijos specialistai kokybiškai ir greitai atliks darbus

Plačiau apie viešųjų ryšių paslaugas

GAUKITE JŪSŲ POREIKIAMS PRITAIKYTĄ PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

Tel.  (8 653) 30003
El. paštas info[@]komunikacijaverslui.lt 

error: Content is protected !!