PRIVATUMO POLITIKA

MB „Mama ir vaikas“ privatumo politika

MB „Mama ir vaikas“ asmens duomenis tvarko laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

MB „Mama ir vaikas“ gauna asmens duomenų iš partnerių, kuriems teikia paslaugas arba kurių prekes ar paslaugas įsigyja. Tai yra partnerių – fizinių asmenų arba juridinių asmenų darbuotojų vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, asmens kodai ir t. t).

Taip pat MB „Mama ir vaikas“ gauna asmens duomenų iš įmonės valdomų interneto svetainių komunikacijaverslui.lt, reklamosagentura.eu, viesiejirysiai.lt, pragency.lt  lankytojų, kuriuos jie patys pateikia.

Bendradarbiaujant su šiais partneriais ir kitais kontaktuojančiais asmenimis (toliau Šalimis) asmens duomenų tvarkymui taikomos šios sąlygos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

Asmens duomenys yra tvarkomi ir laikomasi šių reikalavimų komunikuojant su fiziniais asmenimis arba juridinių asmenų darbuotojais, vykdant Šalių sudarytą sutartį arba susitarimą, nesvarbu, ar yra sudarytas rašytinis dokumentas.

Šalys, tvarkydamos viena iš kitos gaunamus asmens duomenis, įsipareigoja laikytis tuo metu galiojančių BDAR reikalavimų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Šalys įsipareigoja raštu informuoti kitą pusę apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su jai perduotais asmens duomenimis, nurodant priemones, kad būtų sumažintos pažeidimo neigiamos pasekmės.

Duomenų naudojimas ir saugumas

Asmens duomenis MB „Mama ir vaikas“ naudoja tik informacijos apie duomenų tvarkymą skyriuje nurodytais tikslais. Jokie asmens duomenys be teisėto pagrindo nėra teikiami tretiesiems asmenims.

Visi asmens duomenys tvarkomi saugiai, pasitelkiant tinkamas technines priemones, neleidžiančias neteisėtai juos pasiekti.

Duomenų gavėjai

MB „Mama ir vaikas“ tvarkomus duomenis gali gauti:

 • kiti partneriai, susiję su sutarčių ar susitarimų vykdymu;
 • partneriai, tvarkantys buhalterinę apskaitą, prižiūrintys informacines sistemas;
 • informacinių sistemų, naudojamų santykių su partneriais valdymui, tiekėjai ir prižiūrėtojai;
 • mokesčių inspekcija;
 • bankai;
 • teisėsaugos institucijos įstatymų numatyta tvarka.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas

MB „Mama ir vaikas“, juridinio asmens kodas 303009438, registruotos buveinės adresas: Kazio Ulvydo g. 5-12, LT- 08354, Vilnius, tel. +370 659 58686, el. pašto adresas neringa@mamairvaikas.lt. Šiuo el. paštu kreipkitės ir visais klausimais, susijusiais su duomenų tvarkymu.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • Vykdant sutartį, kurios šalis esate, arba kai būtina pasinaudoti dėl sutarties kylančiomis teisėmis.
 • Atskirų partnerio perduodamų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinių prievolių vykdymas (pavyzdžiui, mokesčių deklaravimas).
 • Pritaikant įmonės valdomas interneto svetaines prie asmens naršymo įpročių, tuomet automatiškai naudojami slapukai. Plačiau apie slapukus puslapyje Slapukų politika.
 • Komunikavimui el. paštu ir per kontaktų formą interneto svetainėse, kai pateikiate asmeninius duomenis naudodamiesi šiais būdais.

Gali būti tvarkomi šie duomenys:

 • vardas, pavardė, užimamos pareigos;
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas, adresas);
 • asmens kodas, mokesčių mokėtojo kodas;
 • susirašinėjimas ar kita informacija, atsirandanti sutarties bei susitarimo vykdymo metu, ar susijusi su kitais atvejais pateiktais duomenimis.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenys saugomi visą sutarčių ir susitarimų galiojimo, bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties bei susitarimo pabaigos. Kitais atvejais duomenys saugomi iki to laiko, kol jų pateikėjas nepareiškia noro nutraukti jų tvarkymą.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad MB „Mama ir vaikas“ leistų susipažinti su tvarkomais jo duomenimis, taip pat – kad juos ištaisytų, papildytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Taip pat turite teisę atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, reikalauti sunaikinti duomenis, kaip nustatyta BDAR. Tačiau teisės aktuose numatytais atvejais duomenų tvarkytojas gali atsisakyti vykdyti duomenų subjekto reikalavimus.

Dėl duomenų subjekto teisių galite kreiptis į duomenų valdytoją MB „Mama ir vaikas“.

 

error: Content is protected !!