Reklamos planai ir jų įgyvendinimas

Reklamos vadyba

Vartotojų sprendimams turi įtakos visi marketingo komplekso elementai. Bet jei įmonė siekia rinką įvaldyti greičiau negu informacija gali pasklisti dėl prekės ar paslaugos tobulumo, jai teks pasitelkti reklamą, kurios planą profesionaliai parengs reklamos agentūra. Reklamos planai yra svarbi rinkodaros plano dalis.

Reklama turi būti derinama su kitais rėmimo veiksmais, nuolat vertinant, kurie iš jų konkrečiu atveju efektyviausi. Reklama pranašesnė už asmeninį pardavimą, kai reikia aprėpti dideles teritorijas, kai potencialių pirkėjų yra daug ir jie nėra susikoncentravę tam tikruose centruose. Be to, reklama pranašesnė, kai reikia pristatyti palyginti paprastas, emociškai perkamas prekes, kurių pirkėjams nereikia daug aiškinimų ar individualaus prekės pritaikymo. Tinkamas asmeninis siūlymas kartais neįmanomas be tam tikros reklamos pagalbos. Tarkime, prekybos agentas visuomet lengviau susitars dėl susitikimo su potencialiu klientu, jei šis reklamos dėka jau yra girdėjęs apie įmonę. Pardavėjui daug lengviau pasakoti apie prekių įvairovę turint bukletą ar kitokią reklaminę medžiagą ir t.t.

Auditorijos požiūriu reklama yra mažiau patikimas informavimo būdas, negu populiarinimas. Tačiau, reklamą įmonė gali daug tiksliau planuoti ir įgyvendinti, nes reklamos kampaniją lengviau kontroliuoti ir derinti su kitais marketingo veiksmais.

Reklama ir pardavimo skatinimas kartais būna labai glaudžiai susiję. Šie marketingo komplekso elementai dažnai papildo ir sustiprina vienas kitą. Tarkime, reklama gali informuoti apie kuponų platinimo kampaniją. Jos dėka pirkėjai išbando naują prekę ir ateityje pastebi su ja susijusią reklamą. Reklamos agentūra pasiūlys įmonei optimalų variantą.

Reklamuoti galima: prekes arba paslaugas, idėjas, įmones.

Įmonės reklama ( corporate advertising)  priartėja prie populiarinimo ir ryšių su visuomene.

REKLAMOS RŪŠYS

Priklausomai nuo to, kokiai auditorijai skiriama reklama, įmonė pasirenka vieną ar kitą reklamos rūšį. Reklama skirstoma pagal reklaminę informaciją perduodančias priemones – reklamos nešiklius.

Spausdintos reklamos nešikliai:

  • periodiniai leidiniai ( laikraščiai, žurnalai, katalogai, žinynai, telefonų knygos ir kiti informaciniai leidiniai).
  • neperiodiniai leidiniai ( lapeliai, atmintinės, plakatai, brošiūros, kalendoriai ir kt). Lapeliai ir atmintinės informuoja apie naujas prekes, parodas, muges, paslaugas. Plakatai naudojami parodose arba įteikiami kaip suvenyrai. Brošiūros tikslas – supažindinti su įmone, jos gaminamomis prekėmis arba teikiamomis paslaugomis

Transliacinės reklamos nešikliai:

televizija ir radijas.

Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai:

  • transporto priemonės
  • stacionarūs įrenginiai ( plakatai, iškabos, skydai, stendai ir kt). Jie  dažnai keičiami – kad nesukeltų neigiamos reakcijos.

Reklamos nešikliai pardavimo vietose: vitrinos, interjeras.

Specialiosios reklamos nešikliai – reklaminiai suvenyrai.

Elektroninės reklamos nešikliai

Internetas ir vietiniai elektroniniai tinklai. Juose susipina daug jau aptartų reklamos priemonių. Reklaminiai skydeliai ( banners), iššokantys langai ( pop-ups), vaizdo ir garso reklamos klipai, atsisiunčiami failai.

Reklamos agentūra jums pasiūlys profesionalias paslaugas

Reklamos planas – marketingo komunikacijų komplekso priemonių plano sudedamoji dalis.

Rengiame ir specialius nedidelio biudžeto reklamos planus (Reklama smulkiajam verslui)

Planavimo etapai:

  • Remiantis įmonės marketingo tikslais bei atsižvelgiant į praėjusio laikotarpio patirtį, marketingo aplinkos analizės ir rinkos tyrimo duomenis, suformuluojami visos įmonės ir atskirų prekių grupių reklamos tikslai.
  • Remiantis tikslais nustatoma reklamos strategija, numatanti kryptis, priemones ir metodus jiems pasiekti.
  • Apskaičiuojamos strategijai įgyvendinti reikalingos lėšos (reklamos biudžeto sudarymas).
  • Parengiamas konkretus reklamos strategijos įgyvendinimo veiksmų planas – reklamos kampanijų planas.

Reklamos kampanija nuosekliai tam tikrą laiką reklamos strategiją įgyvendinantys veiksmai, kuriuos jungia kūrybinė idėja.

Reklamos nešikliai pasirenkami pagal auditorijos teikiamą pirmenybę vienam ar kitam nešikliui, reklamuojamos prekės tipą, žinutės pobūdį, reklamos kainą. Pasirenkamas vienas ar keli nešikliai: pagrindiniai ir papildomi. Paskirstomas biudžetas tarp nešiklių ir pasirenkamos konkrečios žiniasklaidos ar kitos reklamos perdavimo priemonės.

Psichologai teigia, kad pirmą kartą žmogus tiesiog nepastebi reklaminės žinutės, o jei ir pastebi, tai gretai užmiršta. Tik ketvirtą kartą perskaitęs įsimena reklaminį pranešimą, aptaria jį su draugais, svarsto, ar verta pirkti. Ir tik dar kartą perskaitęs, apsisprendžia.

Suteiksime visas reklamos agentūros paslaugas

– Reikia reklamos kampanijos plano?

– Neturite darbuotojų, galinčių organizuoti bei koordinuoti reklamą?

– Reikia parašyti reklamos tekstą, užsakomąjį straipsnį?

Parašykite arba skambinkite mums: pasiūlysime geriausiai  jūsų poreikius atitinkantį paslaugų paketą

GAUKITE  SPECIALŲ PASLAUGŲ PASIŪLYMĄ

Tel.  (8 653) 30003
El. paštas info[@]komunikacijaverslui.lt 

 

 

error: Content is protected !!