Pranešimas spaudai – kelias į tikslinę auditoriją

Pranešimas spaudai

Žiniasklaida vadinama ketvirtąja valdžia. Ja žmonės pasitiki, nors ir ne visu šimtu procentų, bet žymiai daugiau negu reklama. Todėl  žiniasklaida – galingas ryšių su visuomene įrankis: išmoningai juo naudojantis galima paskleisti žinią apie organizaciją. Tai  viena iš veiksmingiausių informavimo priemonių, kuria galima pasiekti didžiausią tikslinės auditorijos dalį. Siekiant užmegzti ryšius su žiniasklaida informaciją galima perduoti keliais būdais: pakviesti žurnalistą, kad jis parengtų reportažą, organizuoti spaudos konferenciją arba parašyti pranešimą spaudai. Bene populiariausias būdas – pranešimas spaudai, kuris siunčiamas žiniasklaidos priemonėms.

Kokį pranešimą spaudai vertina žurnalistai?

Rašant pranešimą spaudai, reikia paisyti žurnalistų darbo specifikos. Žurnalistus domina ne organizacijai, jos tikslams pasiekti naudinga informacija, o žiniasklaidos priemonei aktualios žinios. Taigi reikia iš anksto apgalvoti, kas galėtų būti įdomu žiniasklaidai ir ką ta informacija duos organizacijai. Todėl profesionalus atstovavimas žiniasklaidai padės įmonei siekti jai svarbių marketingo tikslų.

Naujienų apie organizaciją kūrimas ir skleidimas – vienas svarbiausių ryšių su visuomene uždavinių. Naujienų veiksmingumas priklauso nuo jas pateikiančio žmogaus kūrybiškumo, išmonės ir sumanumo. Įdomią naujieną mielai skelbs spauda ir ja susidomės vartotojai. Taigi svarbi užduotis – profesionalus tekstų rašymas.

Kaip rašomas pranešimas spaudai?

Pranešimas spaudai ruošiamas pagal šabloną: įvadas, dėstymas, pabaiga. Informacinis pranešimas spaudai – tai konkreti įdomi informacija, susijusi su įmonės veikla ar renginiu. Ji pateikiama trumpa standartine forma. Pranešimu spaudai informuojama apie organizacijos egzistavimą, kartu tai nemokama įmonės reklama, padedanti formuoti teigiamą įvaizdį.

Taigi, rengiant pranešimą spaudai, panaudojama su auditorijos poreikiais ir interesais susijusi informacija. Informacija taip pat turi būti naudinga pranešimo rengėjų tikslams. Pirmiausia parengiamas pirminis pranešimo planas, parenkama pranešimo pateikimo forma bei pagalbinės priemonės.

Pranešimo spaudai struktūra

Svarbiausia – pirmoji pranešimo pastraipa. Joje pateikiama esminė informacija, likusi teksto dalis – paaiškinimai ir patikslinimai. Pranešimo tekstas turi būti aiškus ir tikslus, dėstoma trumpais sakiniais. Pranešimas spaudai rašomas nesudėtinga kalba, renkantis dabartinį laiką ir veikiamosios rūšies veiksmažodžius. Pranešimas spaudai turėtų atsakyti į pagrindinius klausimus kas, ką, kada, kur, kodėl ir kaip. Turinys dėstomas laipsniškai atskleidžiant detales. Žodynas vartojamas atsižvelgiant į auditoriją, bet nepriimtinas primityvumo principas.

Informacija paprastai apribojama iki vieno puslapio – ne daugiau kaip 200 žodžių. Svarbesnę informaciją galima pateikti plačiau.

Taigi žiniasklaida – viena svarbiausių organizacijos tikslinių auditorijų. Per ją  galima kreiptis į organizacijos tikslines auditorijas. Diplomatiška informacija žiniasklaidos atstovams rodo ne tik ryšių su visuomene darbuotojo profesionalumą, bet ir organizacijos, kuriai jis atstovauja, kompetenciją. Pranešimas spaudai padeda kurti organizacijos įvaizdį ir perduoti svarbias žinias vartotojams.

Patikėkite šį darbą profesionalams

Geriausias pasirinkimas – profesionalus atstovas spaudai arba žurnalistų paslaugos.

Kas geriau žino, ko reikia žurnalistams – negu patys žurnalistai…

Jūsų įmonės paslaugoms  – profesionalūs žurnalistai

Parašysime įmonės poreikius atitinkantį pranešimą spaudai. Pranešimą spaudai išplatinsime aktualioms žiniasklaidos priemonėms.

PRANEŠIMO SPAUDAI UŽSAKYMAS

Tel.  (8 653) 30003
El. paštas info[@]komunikacijaverslui.lt 

 

error: Content is protected !!