Pranešimas spaudai – kelias į tikslinę auditoriją

Žiniasklaida vadinama ketvirtąja valdžia, kuria žmonės pasitiki, nors ir ne visu šimtu procentų, bet žymiai daugiau negu reklama.  Žiniasklaida – galingas ryšių su visuomene įrankis: išmoningai juo naudojantis galima paskleisti žinią apie organizaciją. Tai  viena iš veiksmingiausių informavimo priemonių, kuria galima pasiekti didžiausią dalį tikslinės auditorijos. Siekiant užmegzti ryšius su žiniasklaida informaciją galima perduoti keliais būdais: pakviesti žurnalistą, kad jis parengtų reportažą, organizuoti spaudos konferenciją arba parašyti pranešimą spaudai. Bene populiariausias būdas – pranešimas spaudai, kuris išsiunčiamas į norimas medijas ( žiniasklaidos priemones).

Kokį pranešimą spaudai vertina žurnalistai?

Rašant pranešimą spaudai, reikia paisyti žurnalistų darbo specifikos. Žurnalistus domina ne organizacijai jos tikslams pasiekti naudinga informacija, o žiniasklaidos priemonės interesams aktualios žinios. Taigi reikia iš anksto apgalvoti, kas galėtų būti įdomu žiniasklaidai ir ką ta informacija duos organizacijai. Todėl profesionalus atstovavimas žiniasklaidai padės įmonei siekti jai svarbių marketingo tikslų.

Naujienų apie organizaciją kūrimas ir skleidimas – vienas svarbiausių ryšių su visuomene uždavinių. Naujienų veiksmingumas priklauso nuo jas pateikiančio žmogaus kūrybiškumo, išmonės ir sumanumo. Įdomią naujieną mielai skelbs spauda ir ja susidomės vartotojai. Taigi svarbi užduotis – profesionalus tekstų rašymas.

Pranešimo spaudai rašymas

Pranešimas spaudai ruošiamas pagal šabloną: įvadas, dėstymas, pabaiga. Informacinis pranešimas spaudai – tai konkreti įdomi informacija susijusi su įmonės veikla  ar renginiu. Ji pateikiama trumpa standartine forma. Pranešimu informuojama apie organizacijos egzistavimą, kartu tai nemokama įmonės reklama ir gerėja jos įvaizdis.

Taigi, rengiant pranešimą spaudai, panaudojama su auditorijos poreikiais ir interesais susijusi informacija. Informacija taip pat turi būti naudinga pranešimo rengėjų tikslams. Pirmiausia parengiamas pirminis pranešimo planas, parenkama pranešimo pateikimo forma bei pagalbinės priemonės.

Pranešimo spaudai struktūra

Svarbiausia – pirmoji pranešimo pastraipa. Joje pateikiama esminė informacija, likusi teksto dalis- paaiškinimai ir patikslinimai. Pranešimo tekstas turi būti aiškus ir tikslus, dėstoma trumpais sakiniais. Pranešimas spaudai rašomas nesudėtinga kalba, vartojant dabartinį laiką ir veikiamosios rūšies veiksmažodžius. Pranešimas spaudai turėtų atsakyti į pagrindinius klausimus kas, ką, kada, kur, kodėl ir kaip. Turinys dėstomas laipsniškai atskleidžiant detales. Žodynas vartojamas atsižvelgiant į auditoriją, tik nepriimtinas primityvumo principas.

Informacija paprastai apribojama iki vieno puslapio – ne daugiau kaip 200 žodžių. Svarbesnę informaciją galima pateikti plačiau.

Taigi žiniasklaida – viena svarbiausių organizacijos tikslinių auditorijų. Su jos pagalba galima kreiptis į organizacijos tikslines auditorijas. Diplomatiška informacija žiniasklaidos atstovams rodo ne tik ryšių su visuomene darbuotojo profesionalumą, bet ir organizacijos, kuriai jis atstovauja, kompetenciją. Pranešimai spaudai padeda kurti organizacijos įvaizdį ir perduoti svarbias žinias vartotojams.

Patikėkite šį darbą profesionalams.

Geriausias pasirinkimas – profesionalus atstovas spaudai arba žurnalistų paslaugos.

Kas geriau žino, ko reikia žurnalistams – negu patys žurnalistai.

Jūsų įmonės paslaugoms  – profesionalūs žurnalistai.

Parašysime įmonės poreikius atitinkantį pranešimą spaudai.

Pranešimą spaudai išplatinsime aktualioms žiniasklaidos priemonėms.

 

PRANEŠIMO SPAUDAI UŽSAKYMAS

TELEFONU +370 653 30003,

EL. PAŠTU  info[@]komunikacijaverslui.lt

 

error: Content is protected !!