Sprendimai verslui

Atstovavimas verslui

Nauda įmonei

Nauda įmonei

Verslo konsultacijos ir atstovavimas, derybos, įmonės veiklos optimizavimas - vienos iš įmonės sėkmę lemiančių profesionalų paslaugų. Specialistai gali veikti kaip: telekomunikacijų bendrovės tinklų plėtros padalinys, įmonės konsultantai, objektų administravimo padalinys, juridinio bei fizinio asmens atstovai ...
administravimas telekomunikacijų bendrovėms

Organizacinės paslaugos verslui

Įmonės veiklos rezultatai priklauso nuo daugelio išorinių ir vidinių veiksnių: aplinkos sąlygų, konkurentų veiksmų, įmonės konkurencinių pranašumų, personalo ir t.t. Labai reikšmingi vadinamieji įmonės organizaciniai privalumai. Kai kurios įmonės sėkmingiau už kitas prisitaiko prie rinkos ...
Mobiliojo ryšio bendrovėms

Paslaugos telekomunikacijų bendrovėms

Verslo  modelio pokyčiai įgyvendinant  veiklos tobulinimo idėjas pastaruoju metu dažnai lemia atskirų įmonės veiklos sričių perdavimą kitoms įmonėms. Vadinamoji  verslo procesų valdymo nuoma, kai įmonė tam tikrą funkciją ar jos dalį perduoda vykdyti išoriniam paslaugos ...
Atstovavimas nuomojant įmonėms

Atstovavimas ir derybos fiziniams bei juridiniams asmenims

Beveik kiekvienoje verslo situacijoje yra susiduriama su derybomis, taip pat ir – komunikacijoje, konkurencijos srityje, sprendžiant konfliktus. Kiekvienos srities derybos kelia skirtingus reikalavimus verslo derybų strategijų parengimui ir įgyvendinimui, tarpusavio supratimui, bendram susitarimui pasiekti bei ...
Įmonės veiklos optimizavimas

Verslo konsultavimas

Įmonės sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių. Racionali įmonės veikla susijusi su įmonės viduje vykstančiais procesais, valdymu, projektais, paslaugomis, klientais, darbuotojais bei kitais jos veikloje svarbiais elementais. Jeigu įmonės veiklos kaštai neracionalūs, ji neturi  palankių sąlygų ...
Taikinamasis tarpininkavimas

Mediacija – taikus ginčo sprendimas

Jeigu kilo  rimtas ginčas, kurio nepavyksta išspręsti derybomis, nebūtina tuojau pat kreiptis į teismą. Malonesnis mažiau laiko, pinigų bei neigiamų emocijų reikalaujantis – taikus nesutarimų sprendimas. Be to, teisme abi šalys susiduria su pralaimėjimo rizika ...

Business solutions

error: Content is protected !!