Mediacija – taikus ginčo sprendimas

Taikinamasis tarpininkavimas

Jeigu kilo  rimtas ginčas, kurio nepavyksta išspręsti derybomis, nebūtina tuojau pat kreiptis į teismą. Malonesnis mažiau laiko, pinigų bei neigiamų emocijų reikalaujantis – taikus nesutarimų sprendimas. Be to, teisme abi šalys susiduria su pralaimėjimo rizika. Taikiai išsprendus konfliktą, nėra pralaimėjusių. Mediacija – taiki alternatyva sprendžiant ir verslo, ir civilinius (šeimos ir kitus) ginčus. Vakarų šalyse ši alternatyva teismams taikoma seniai. Šios sutaikymo procedūros populiarėja ir Lietuvoje.

Taikinamasis tarpininkavimas: esmė ir privalumai

Mediacijataikinamasis tarpininkavimas (lot. mediatio) – alternatyvus ginčų sprendimo būdas tarpininkaujant trečiajam nešališkam asmeniui – taikinimo tarpininkui (kitaip – mediatoriui). Taikus ginčų sprendimas pasiekiamas patobulintomis derybomis, kurių tikslas –  optimalus rezultatas. Ginčų taikinimo tarpininkas (mediatorius) padeda abiem šalims rasti kompromisą ir taikiai išspręsti ginčą. Mediatoriaus tikslas – užtikrinti konstruktyvų šalių dialogą, racionalias derybas, valdyti informaciją, kontroliuoti emocijas. Mediacija ypatinga ir tuo, kad stengiamasi mažiau kreipti dėmesio į šalių reikalavimus ir teises, o koncentruojamasi į šalių interesų ir poreikių patenkinimo galimybes.

Taikinamasis tarpininkavimas vykdomas ginčo šalių rašytiniu susitarimu. Abi ginčo šalys pasirenka mediatorių, kuriuo gali būti bet kuris fizinis asmuo. Svarbiausia, kad juo pasitikėtų abi šalys, siekiančios taikiai išspręsti ginčą. Jei padedant mediatoriui, tai pavyksta padaryti, sudaroma taikos sutartis.

Mediacija – kūrybinė ir taiki nesutarimų,  ginčų ir konfliktų sprendimo technika. Abi šalys, padedamos tarpininko – mediatoriaus, atsisako agresyvių kaltinimų ir ultimatyvių reikalavimų, o ginčas  išsprendžiamas per trumpesnį laiką. Mediacijos rezultatas – šalims priimtinas sprendimas, kurį  kiekviena jų įsipareigoja vykdyti. Mediatoriaus bešališkumas ir emocinis intelektas padeda suvaldyti šalių verbalinę agresiją ir derybos vyksta konstruktyviai ir efektyviai. Patiems  ginčo dalyviams tai pasiekti dažniausiai neįmanoma.

Mediatorius – racionali išeitis ir tuo atveju, kai viena ginčo šalių pasiruošusi tam tikroms nuolaidoms, bet nenori kad oponentas tokį žingsnį interpretuotų kaip silpnybę. Taikinamasis tarpininkas pateiks oponento pasiūlymą kaip nuosavą, bet suderintą. Jis gali padėti atstatyti nutrūkusį dialogą tarp šalių ir būti informacijos, interesų ir pageidavimų pateikėju. Mat, patys konfliktuojantys oponentai nesusikoncentruoja į ginčo subjektą, o aiškiau mato bendrą foną.

Taikinamasis tarpininkavimas aktualus ir tuomet, kai kyla verslo ginčai, ir civilinis ginčas.

Kaip dirba mediatorius (taikinamasis tarpininkas)?

– Veda mediacijos sesijas, padeda konstruktyviai komunikuoti ir sudaryti šalims priimtiną susitarimą.

Mediacija paprastai vyksta sesijomis, kurios trunka po keletą valandų. Sesijų trukmė ir kiekis priklauso nuo problemų sudėtingumo ir skaičiaus.
– Pirmiausia išklausomos šalių nuomonės, apibrėžiamos spręstinos problemos. Mediatorius gali individualiai susitikti su kiekviena iš šalių. Po to vyksta diskusijos ir ieškoma abiem pusėms palankių sprendimų. Vėliau sprendimai priimami ir užfiksuojami.

Taikinamasis tarpininkas išlieka nešališkas, atstovauja visų šalių interesus, racionaliai atsižvelgia į visų šalių požiūrį, nuomones ir veikia visų šalių labui. Jis nevertina dalyvių poelgių ir neskelbia nuosprendžio.

Mediatorius atsako už mediacinių pokalbių eigą, o ginčo šalys – už jų turinį. Sprendimą priima ne mediatorius, o nesutariančios šalys:

  • taikinamasis tarpininkas padeda dalyviams suvokti visų šalių siekius ir racionaliai bei aiškiai juos išreikšti;
  • padeda atskirti pozicijas nuo interesų bei rūpinasi tolygiu abiejų šalių jėgos balansu;
  • atstato nutrūkusią ginčo šalių komunikaciją, tampa jos filtru, perduodamas konstruktyvią informaciją.

– Sesijose rūpinasi, kad nebūtų sudaryta beprasmė ir nerealizuojama sutartis.

– Jeigu ginčas neišsprendžiamas taikiai arba jo metu sudaryta sutartis nevykdoma,  šalims kreipiantis į teismą mediatorius nekviečiamas liudytoju.

Taikinamasis tarpininkas vadovaujasi konfidencialumo įsipareigojimais ir Europos mediatorių elgesio kodeksu.ina jokios su mediacija susijusios informacijos be leidimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai arba viešosios tvarkos apsaugos reikalavimai reglamentuoja kitaip.

Neduoda rezultato derybos su verslo partneriu ar vartotoju?

Domina mediacija verslo ginčuose?

Nebesusikalbate spręsdami darbo ginčą?

Verta pasitelkti taikinamąjį tarpininkavimą.

Atsidūrėte aklavietėje spręsdami šeimos problemą ar skyrybų konfliktą?

Domitės mediacija šeimos ginčuose?

Kreipkitės:

Projektų vadovas Saulius Garbačauskas, tel. +370 620 11170
error: Content is protected !!