Žyma: Saulius Garbačauskas

 

Telecommunication site acquisition and development services

We are highly skilled, business-minded, and client-focused professionals.

Our specialists  have a number of years experience of working in the the largest telecommunication companies. This is why we provide professional telecommunication site acquisition and telecommunications network development services. Read More…

Business representation

We provide business representation, negotiation, performance optimization services.

Changes of the business model in the operation improvement ideas in recent times often result in passing the invidual business areas to other companies.

The so-called leasing of business process management, when a company outsources a specific function or a part of it to an external service provider, is rapidly gaining popularity. The purchase of external services is usually done when seeking to reduce costs and get a better quality of service. Read More…

Paslaugos telekomunikacijų bendrovėms

Verslo  modelio pokyčiai įgyvendinant  veiklos tobulinimo idėjas pastaruoju metu dažnai lemia atskirų įmonės veiklos sričių perdavimą kitoms įmonėms. Vadinamoji  verslo procesų valdymo nuoma, kai įmonė tam tikrą funkciją ar jos dalį perduoda vykdyti išoriniam paslaugos teikėjui, sparčiai populiarėja.

Išorės paslaugų pirkimu siekiama sumažinti įmonės sąnaudas ir gauti geresnę paslaugos kokybę. Daugumai tarptautinių įmonių orientavimasis į pagrindinį verslą  natūrali sėkmingo ir efektyvaus verslo dalis. Read More…

Nauda įmonei

Verslo konsultacijos ir atstovavimas, derybos, įmonės veiklos optimizavimas – vienos iš įmonės sėkmę lemiančių profesionalų paslaugų.

Specialistai gali veikti kaip:

  • telekomunikacijų bendrovės tinklų plėtros padalinys,
  • įmonės konsultantai,
  • objektų administravimo padalinys,
  • juridinio bei fizinio asmens atstovai.

Read More…

error: Content is protected !!