Žyma: Verslo konsultavimas

 

Organizacinės paslaugos verslui

Įmonės veiklos rezultatai priklauso nuo daugelio išorinių ir vidinių veiksnių: aplinkos sąlygų, konkurentų veiksmų, įmonės konkurencinių pranašumų, personalo ir t.t. Labai reikšmingi vadinamieji įmonės organizaciniai privalumai. Kai kurios įmonės sėkmingiau už kitas prisitaiko prie rinkos reikalavimų ir pasiekia geresnių rezultatų vien tik dėl to, kad yra sukūrusios tinkamesnę organizacinę struktūrą. Kuo daugiau sudėtingų darbų reikia atlikti, kuo didesnis veiklos mastas, tuo daugiau dėmesio tenka skirti įmonės organizacinės struktūros kūrimui ir tobulinimui. Read More…

Paslaugos telekomunikacijų bendrovėms

Verslo  modelio pokyčiai įgyvendinant  veiklos tobulinimo idėjas pastaruoju metu dažnai lemia atskirų įmonės veiklos sričių perdavimą kitoms įmonėms. Vadinamoji  verslo procesų valdymo nuoma, kai įmonė tam tikrą funkciją ar jos dalį perduoda vykdyti išoriniam paslaugos teikėjui, sparčiai populiarėja.

Išorės paslaugų pirkimu siekiama sumažinti įmonės sąnaudas ir gauti geresnę paslaugos kokybę. Daugumai tarptautinių įmonių orientavimasis į pagrindinį verslą  natūrali sėkmingo ir efektyvaus verslo dalis. Read More…

Verslo konsultavimas

Įmonės sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių. Racionali įmonės veikla susijusi su įmonės viduje vykstančiais procesais, valdymu, projektais, paslaugomis, klientais, darbuotojais bei kitais jos veikloje svarbiais elementais. Jeigu įmonės veiklos kaštai neracionalūs, ji neturi  palankių sąlygų konkuruoti rinkoje.

Tuomet įmonės vadovams iškyla poreikis priimti optimalius verslo valdymo sprendimus, pasitelkti racionalius išteklių valdymo variantus ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Read More…

Nauda įmonei

Verslo konsultacijos ir atstovavimas, derybos, įmonės veiklos optimizavimas – vienos iš įmonės sėkmę lemiančių profesionalų paslaugų.

Specialistai gali veikti kaip:

  • telekomunikacijų bendrovės tinklų plėtros padalinys,
  • įmonės konsultantai,
  • objektų administravimo padalinys,
  • juridinio bei fizinio asmens atstovai.

Read More…

error: Content is protected !!